3G网络优化升级工作公告

盘锦联通 发表于2019-05-30 11:06:09

尊敬的联通用户您好,盘锦市联通公司将于2019年6月4日2:10-6:00,2019年6月6日2:10-6:00对3G网络进行优化升级工作,届时将影响盘锦市3G语音、上网业务,4G语音的回落业务,给您带来的不便,尽请谅解。                                                                                中国联通盘锦市分公司